SunnyBuild предлага проектиране, доставка , изпълнение и поддръжка на слънчево-енергийни системи.

Слънчевата енергия е най-чистият и неизчерпаем източник на енергия, познат на човечеството. Слънчевата радиация е топлина, светлина и е причина за почти всички естествени процеси на Земята. Ултравиолетовото и инфрачервено лъчение също се поглъщат и превръщат в топлинна енергия, която може да се използва целогодишно – и през зимата и през облачни и дъждовни дни. Използването на слънчевата енергия в България се оправдава и от географското местоположение на страната в метеoрологична област с висока интензивност на слънчево облъчване и с много слънчеви часове средно- годишно. Слънчевата енергия можете да използвате безплатно, да спестите газ или електричество и за стойността на изградената система, да получавате топлинна енергия 15-20 години. Разполагайки колекторите на подходящо място около вашето жилище вие може да разполагане всеки момент с топла вода, без никакво изчакване. Вас няма да ви тревожи поскъпването на газта или тока. Няма да се безпокоите от изтичане на газ.