SBR - 65C

368.00 лв.

Многофункционален контролер за интелигентно управление на индустриални соларни системи с контрол на състоянието по 6 температурни датчика и управление на максимално 5 помпи или електромагнитни вентили. Избор на повече от 50 програми за работа. Подходящ за приложение в хотелски системи за поддържане на големи обеми вода и басейни при наличие и на допълнителен топлоизточник.