Галерия

Изградена инсталация с вакуумно тръбен колектор в обект

Галерия

Изградена инсталация с вакуумно тръбен колектор в обект

Галерия

Изградена инсталация с вакуумно тръбен колектор в обект

Галерия

Изградена инсталация с вакуумно тръбен колектор в обект

Галерия

Изградена инсталация с вакуумно тръбен колектор в обект

Галерия

Изградена инсталация с вакуумно тръбен колектор в обект

Галерия

Изградена инсталация с вакуумно тръбен колектор в обект

Галерия

Изградена инсталация с вакуумно тръбен колектор в обект

Галерия

Изградена инсталация с вакуумно тръбен колектор в обект

Галерия

Изградена инсталация с вакуумно тръбен колектор в обект

Галерия