Инсталация за топла вода > Категория > Помпени компоненти
Циркулационни помпи

SBLRS25-65/130
Еднофазна циркулационна помпа

60.00 лв. Характеристики